Rudolfinum

Alšovo nábřeží 12
Praha 1
110 01

RUDOLFINUM- DVOŘÁKOVA SÍŇ
Dvořákova síň patří mezi nejznámější koncertní síně na světě. Původní podoba koncertní síně, ve které se za řízení Antonína Dvořáka uskutečnil první koncert České filharmonie 1894, vydržela pouze do roku1918. V roce 1940 se začalo dle návrhu Antonína Engela a Bohumíra Kozáka s obnovou koncertní síně do původní podoby, a to včetně navrácení původní varhanní skříně a nástroje. Podobu po rekonstrukci dokončené v roce 1942 si Dvořákova síň zachovala až do dnešních dnů.

RUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇ
Rudolfinum je svým konceptem a ušlechtilostí architektury ojedinělým objektem. Novorenesanční budova Rudolfina stojí na pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno. Vítězové architektonické soutěže Josef Schulz a Josef Zítek - předložili první plány v roce 1875. Budova byla dostavěna v roce 1881. V roce 1884 byl zařízen koncertní sál a přilehlé prostory. Zahajovací koncert se konal 7.února 1885 a téhož roku započala výstavní činnost ve vedlejší budově.

Fotky a videa

Aktuální akce

Cyklus SKT: Éric Le Sage - Klavírní recitál

Rudolfinum, Praha 1

17.03.2018

Carmina Burana

Rudolfinum, Praha 1

10.04.2018

Cyklus SKT: Igor Ardašev - Klavírní recitál

Rudolfinum, Praha 1

14.04.2018

Kenny Barron (US)

Rudolfinum, Praha 1

26.04.2018

Carl Orff: Carmina Burana

Rudolfinum, Praha 1

02.05.2018

Koncert herní hudby GAMES

Rudolfinum, Praha 1

12.05.2018