Rezervace (pouze rezervace s platbou na prodejním místě)

Rezervace vstupenek je možné prostřednictvím internetu, případně na e-mailové adrese ticket@ticketpro.cz.

  • Telefonické rezervace se neprovádějí.
  • Rezervovat vstupenky lze nejméně 3 dny před konáním koncertu/akce.
  • Rezervace je platná do konce náledujícího dne.
  • Po dokončení rezervace si zkontrolujte potvrzení, zda souhlasí všechny údaje, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Rezervované vstupenky můžete vyzvednout ve všech prodejních místech TICKETPRO, a to po předložení rezervačního čísla. K vyzvednutí je nutné rezervační číslo znát, bez tohoto čísla nemůže být rezervace vydána.
  • Rezervace se neprodlužuje.
  • Každý zákazník může mít pouze jednu aktivní rezervaci.
  • Rezervované vstupenky není možné uhradit prostřednictvím internetu, ale pouze na prodejních místech.
  • U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu.