Barokní podvečery 2012: Královský koncert v Sanssouci

Barokní podvečery 2012: Královský koncert v Sanssouci

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Klasická hudba / Operní árie. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

The best of Swan Lake

Divadlo Hybernia, Praha

26.01.201804.12.2018

Lobkowicz Palace Muzeum

COMBO ticket MIDDAY CONCERT

Lobkowiczký palác, Praha 1

21.01.201831.12.2018

12. cyklus koncertů staré hudby
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Barokní podvečery

12. cyklus koncertů staré hudby

Královská hostina

V letošním roce se Barokní podvečery zaměří na oslavu výročí narození Fridricha II. Velikého (1712–1768), pruského krále a braniborského kurfiřta, největšího vojevůdce 18. století a nejlepšího flétnisty mezi králi. V roce 1740, kdy byl Fridrich II. korunován pruským králem, měl za sebou dvacet let hudebních studií. Jeho velkou vášní se po setkání s flétnovým virtuózem Johannem Joachimem Quantzem stala hra na příčnou flétnu. Fridrich si najal vlastní orchestr, ve kterém hráli známí hudebníci a skladatelé jako bratři Graunové, Carl Philipp Emanuel Bach, český houslový virtuóz František Benda nebo již zmíněný Quantz, králův učitel. Ne náhodou se přihodilo právě u Fridrichova dvora, že zaujetím osobní emocionalitou se galantní styl vyvinul v tzv. Empfindsamer Stil (citový styl), někdy uváděný dokonce jako preromantismus v hudbě.

Na koncertech jarní řady zazní kromě královských flétnových koncertů také výběr ve své době nejmodernějších i nejmódnějších hudebních kompozic, pohrávajících si s nově objevenou „procítěností“ stejně jako s galantní melodickou virtuozitou.

 

PROGRAM JARNÍ ŘADY

 

Pondělí 5. března 2012, 19:30

Míčovna Pražského hradu

Královský koncert v Sanssouci

Slavnost na dvoře Fridricha II. Velikého

Zahajovací koncert je oslavou interpretačního umění krále Fridricha II. Velikého, ale také holdem celkově vysoké kvalitě hudební produkce u dvora v Berlíně a Sanssouci. Koncert nám nabídne stejně strhující hudební zážitek, jako se odehrál před 240 lety v interpretaci samotného Fridricha II. Po své návštěvě u berlínského dvora v roce 1772 si britský hudební historik Charles Burney zapsal: „Jeho Veličenstvo hrálo tři dlouhé a obtížné koncerty, všechny stejně dokonale. Jediné, co měl Pan Quantz při dnešním koncertě na práci, bylo udat na počátku každé věty takt a zvolat po každé sólové větě ,Bravo‘!“ 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)

Sinfonia in G Wq 182/1

František Benda (1709–1786)

Koncert e moll pro flétnu a orchestr

František Xaver Richter (1709–1789)

Leçon de ténèbres pour le Mercredi saint

(Temné hodinky pro Velký pátek)

Johann Joachim Quantz (1697–1773)

Concerto D dur (QV 6:1) pro dvě flétny, fagot a smyčce

Carl Heinrich Graun (1704–1759)

Accompagnement pro bas „Es steigen Seraphim“

Choral „Ihr Augen weint“ a árie pro bas „Weinet nicht!“

(z oratoria Der Tod Jesu)

Účinkují:

Tomáš Král – baryton

Collegium Marianum

Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso

Koncert se koná ve spolupráci se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

 

 Soubor Collegium Marianum

umělecká vedoucí a dramaturg: Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně se věnuje i scénickým projektům. Collegium Marianum působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, renomované sólistky předních evropských orchestrů, jejíž aktivní badatelská činnost – soubor každoročněuvádíněkolik novodobých premiér –a studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru. Své nevšední dramaturgie nezřídka staví na propojení hudebního a dramatického umění, které ráda zasazuje do autentického prostředí barokních paláců a chrámů. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Gudrun Skamletz, Sergio Azzolini, François Fernandez, Peter Kooij, Hana Blažíková či Damien Guillon. Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky a jeho koncerty jsou pravidelně zaznamenávány Českou televizí, Českým rozhlasem a rozhlasovými stanicemi vzahraničí. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako např. Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Festival de Sablé, Mozartfest, Pražské jaro, Concentus Moraviae, Bolzano Festival, Mitte Europa čiPalau Música Barcelona byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady Hudba Prahy 18. století vydalo již čtyři nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti(RRI Editor’s choice) a J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie).Collegium Marianum se v roce 2009 stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, které uděluje česká sekce Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Facebook