Letní slavnosti staré hudby - Festa Liturgica

Letní slavnosti staré hudby - Festa Liturgica

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Klasická hudba / Operní árie. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

Svátky hudby v Praze - Václav Hudeček a jeho hosté

Různá místa v Praze

24.10.201724.04.2018

Lobkowicz Palace Muzeum

COMBO ticket MIDDAY CONCERT

Lobkowiczký palác, Praha 1

20.11.201731.12.2017

12. mezinárodní hudební festival
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Festa Liturgica

Pierre de La Rue, polyfonní mše a nešpory Ave Maria pro burgundský dvůr

Capilla Flamenca (Belgie)
Dirk Snellings – umělecký vedoucí

Středa 27. 7. 2011, 20:00 hod.
Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Burgundský dvůr byl svého času jedním z kulturních center Evropy. Na konci července se staneme svědky jedinečného novodobého setkání architektury a hudby vzešlé z tohoto francouzského kraje hor, jezer a divokých řek. Část kostela sv. Salvátora v anežském klášteře vystavěla totiž v druhé polovině 13. století tzv. cistercko-burgundská huť, přičemž skladatel dnešního večera, slavný rodák z belgického Tournai, Pierre de La Rue (cca 1452–1518) sloužil podstatný díl svého hudebního života právě při burgundském dvoru. Zdejší šlechta velmi dbala o mariánský kult. Jednu ze mší Pierra de La Rue věnovaných Panně Marii, ale také mariánské nešpory a hymny představí špičkový belgický soubor Capilla Flamenca. Kdo by chtěl večer prožít v plnosti, může rozjímat v přilehlé kapli Panny Marie…

Fotky a videa

Facebook