Mezinárodní festival Kutná Hora: Beethoven, Smetana

Mezinárodní festival Kutná Hora: Beethoven, Smetana

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Klasická hudba / Operní árie. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

Midday Classic concert

Lobkowiczký palác, Praha 1

19.01.201831.12.2018

Czech Strings Chamber Ensemble and Great Organ

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

19.01.201828.02.2018

4. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, jediný svého druhu v České republice, je založen na principu tvůrčí dílny.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Beethoven – Smetana

Dvě z nejslavnějších děl klasické literatury v kontrastu s dramatickým triem tvůrce české národní skladatelské školy. Dva skladatele naprosto rozdílného postavení ve světových dějinách hudby navenek spojuje snad jen hluchota obou tvůrců ke sklonku jejich života. Poslechněme si dramatické klavírní trio génia české národní skladatelské školy spolu se dvěmi díly pravděpodobně nejzbožňovanějšího skladatele všech dob.
Jiří Bárta

Klavírní trio patřilo na přelomu 18. a 19. století k nejpopulárnějším hudebním žánrům. Řada děl, která pro obsazení housle, violoncello, klavír zkomponovali Haydn nebo Mozart, byla určena pro soukromé domácí muzicírování a jejich atmosféra a technická úroveň tomu odpovídají. Klavírní tria Ludwiga van Beethovena (1770–1827) naopak představují krok k umělecké nezávislosti, originalitě a vysokým nárokům na hráče. V této linii pak pokračují Schumann, Brahms, Dvořák a Smetana.

Beethovenovo Klavírní trio č. 5 D dur opatřil pianista Karl Czerny zavádějící přezdívkou „Geistertrio“, protože mu prý pomalá věta připomínala zjevení Ducha v Shakespearově Hamletovi. Třívětá kompozice těží z maximálního kontrastu na úrovni velkých celků i krátkých úseků.

Poslední Beethovenova kompozice žánru houslové sonáty, Sonáta G dur op. 96 G dur, stojí neprávem poněkud ve stínu předchozích virtuózních kusů. V díle z roku 1812 věnovaném Beethovenovu příteli a mecenáši arcivévodovi Rudolfovi ustupuje vnější okázalost a virtuózní efekty intimní poezii, zejména v prvních svou větách, které připomínají důvěrný rozhovor dvou lidí, kteří se dobře a dlouho znají. Stručné Scherzo těží z efektu nepravidelných akcentů, finále je řadou variací, na jejíž závěr Beethoven zařadil dokonce krátké fugato – i proto spatřujeme v této sonátě ohlašující se pozdní tvůrčí období skladatele.

Komorní dílo Bedřicha Smetany (1824–1884) není obsáhlé – skladatelově naturelu a potřebám doby odpovídala spíše hudba operní a symfonická, ale jak Klavírní trio g moll, tak oba kvartety náleží k mistrovským kompozicím. Trio je vzpomínkou na hudebně nadanou a zbožňovanou dceru Smetanových Bedřišku, která zemřela jako čtyřletá. Rapsodické téma první věty, přednášené sólovými houslemi, obsáhne celou škálu pocitů lidského smutku a zoufalství. Ve druhé větě se ještě střídá světlo a stín, ve finále nakonec převládne smířlivá durová tónina. Smetanova do té doby nevídaná osobní výpověď vtělená do abstraktního žánru komorní hudby připravila půdu pro Leoše Janáčka a jeho smyčcové kvartety.


Facebook