Barokní podvečery(Collegium Marianum): Velikonoční Oratorium

Barokní podvečery(Collegium Marianum): Velikonoční Oratorium

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Klasická hudba / Operní árie. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

Midday Classic concert

Lobkowiczký palác, Praha 1

23.01.201831.12.2018

J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, C. Saint-Saëns

Kostel sv. Mikuláše, Praha 1

23.01.201827.02.2018

10. cyklus koncertů staré hudby

Slevy vstupného

– senioři a studenti sleva 10% z ceny vstupenky po předložení příslušného dokladu

– držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50% z ceny vstupenky

Tyto slevy lze zakoupit pouze v prodejních místech Ticketpro. Děkujeme za pochopení.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Grandi Maestri

Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Jubilejní ročník se zaměřuje na odkaz velkých mistrů – J. S. Bacha, A. Caldary a J. D. Zelenky. Co spojuje tyto skladatele? Především věhlas, kterého dosáhli již za svého života díky jejich kompozičnímu mistrovství a silné umělecké výpovědi. Skladby těchto geniálních hudebníků ukazují rozmanitost evropských hudebních proudů. Jejich živelné nápady, byť v odlišném a osobitém stylu, však nevznikaly izolovaně: např. Bach čile opisoval skladby italských mistrů, které získal od Zelenky… Praha navzdory nevýhodnému postavení provinčního města, avšak výhodné poloze mezi Vídní, kde byl Caldara císařským kapelníkem, a Drážďany, kde působil Zelenka, dokázala držet krok s tehdejší hudební produkcí a v jejích chrámech zaznívala pravidelně jak Caldarova velkolepá oratoria, tak Zelenkova nejlepší díla, která si objednávala pražská jezuitská kolej. Soubor Collegium Marianum opět pozval k velkorysému projektu devíti koncertů a představení ty nejlepší sólisty a zpěváky (Dmitry Sinkovsky, Hana Blažíková, Heidi Maria Taubert, David Erler, Tobias Hunger ad.). Desátý ročník Barokních podvečerů přinese i několik premiérových produkcí.

J. S. Bach

Velikonoční oratorium

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Velikonoční oratorium Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße BWV 249

Kantáta Jesu, der du meine Seele BWV 78

Účinkují:

Hana Blažíková – soprán

Markéta Cukrová – alt

Tobias Hunger – tenor

Tomáš Král – bas

Collegium Marianum – orchestr

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Lenka Torgersen – koncertní mistr

Zároveň slavnostní i rozjímavé je jedno z nejvýraznějších Bachových děl, Velikonoční oratorium, jehož hudební předlohou byla ranější světská kantáta k oslavě narozenin vévody z Weisenfelsu. Nenalezneme zde „postavy“ jako v pašijích, ani vyprávění evangelisty, žádné chorály a skutečné drama. Místo toho se ale staneme účastníky jedné klíčové scény – Petr, Jan a dvě Marie objevují prázdný hrob a rozjímají nad smyslem této události. Vedle dvou sborů, které patří k Bachovým mistrovským skladbám, zde nalezneme árie pro soprán, alt a tenor a několik geniálně napsaných recitativů. „Ukolébavka“ Sanfte soll mein Todeskummer, která oslavuje Kristovo vítězství nad smrtí, patří k mezi nejkrásnější tenorové árie. Až ke konci se oratorium znatelně stává květnatějším, tak jak hudba zobrazuje slávu zmrtvýchvstalého Krista. Bachovu chorální kantátu, Jesu der du meine Seele, otevírá velkolepá passacaille na chromaticky sestupnou lamentovou figuru. Asi nejznámější z této kantáty je duetto Wir eilen mit schwachen s nezapomenutelným gavottově hopsajícím basem. Pozoruhodné na tomto díle jsou i kontrastující nálady, oscilující mezi meditativní hloubkou úvodního sboru a radostným, byť váhajícím, tónem druhé árie. I přes užití chromatické lamentové figury, provází Bachovu představu smrti naděje a vzrušené očekávání.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Facebook