Struny podzimu: Zdeněk Liška: Markéta Lazarová

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Klasická hudba / Operní árie. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

Midday Classic concert

Lobkowiczký palác, Praha 1

22.01.201831.12.2018

Famous Organ Toccatas

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

21.01.201824.02.2018

Baborák Ensemble, Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek, sólisté, dirigent Radek Baborák, koncepce a úprava Petr Ostrouchov. Historicky první koncertní zpracování a provedení Liškovy rozměrné partitury k monumentálnímu filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová,

Sleva 20% pro držitele karet Isic, Itic.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Martinů Voices, Baborák Ensemble, sólisté
Lukáš Vasilek
– sbormistr
Radek Baborák – dirigent
Petr Ostrouchov – koncepce a úprava

Koncertní provedení hudby Zdeňka Lišky k filmům Marketa Lazarová a Údolí včel doprovázené projekcí

Zdeněk Liška (1922 – 1983) je bezesporu nejvýznamnějším českým autorem filmové hudby a vzorem, k němuž se obracejí tvůrci již několika generací. Přistupoval k filmové hudbě velmi originálně a inovativně, zejména pokud jde o její dramaturgickou roli, spojení se zvukovými efekty, rafinovanou práci s motivy, instrumentaci a celkové zvukové zpracování. Liškova do detailu promyšlená hudba neplní jen roli zvukové ilustrace, naopak dosahuje úrovně více než rovnocenného partnera obrazu, vůči němuž často působí kontrapunkticky a dává mu nový význam.

Liškovo dílo zahrnuje hudbu pro 146 celovečerních filmů, řadu animovaných, krátkých a dokumentárních filmů a scénickou hudbu. Dlouhodobá tvůrčí partnerství vedl s režiséry, jako jsou František Vláčil, Karel Kachyňa, Karel Zeman, Jan Švankmajer, Jan Kadár a Elmar Klos, Hermína Týrlová, Jiří Krejčík nebo Martin Hollý. Poté, co se definitivně etabloval originální a „industriální“ hudbou k  filmu Vynález zkázy (1958), byla pro Zdeňka Lišku vrcholným tvůrčím obdobím zejména šedesátá léta, kdy měl možnost pracovat na mnoha filmech vznikajících v atmosféře relativní umělecké svobody a tvůrčího rozmachu tzv. nové vlny, které jsou trvalými poklady české kinematografie – patří sem například celovečerní filmy jako Ďáblova past, Smrt si říká Engelchen, Baron Prášil, Obžalovaný, Obchod na korze, Marketa Lazarová, Údolí včel, Spalovač mrtvol a Ovoce stromů rajských jíme.

Přestože Liškův význam je nesporný, jeho dílo dosud nebylo muzikologicky zmapováno a s koncertním provedením jeho filmové hudby se setkáváme velmi zřídka, spíše v neautorizované podobě „odposlechnutých“ a ad hoc uváděných kratších „hitů“ v rámci rozsáhlejších programů věnovaných filmové hudbě. Liška sám byl ostatně odpůrcem odpojení své hudby od filmů, k nimž ji vytvořil, což je i jeden z důvodů, proč jeho dědici a správci pozůstalosti nedávají obvykle ke scénickému provedení svolení a k dispozici nezbytné notové materiály.

Autor filmové hudby Petr Ostrouchov (např. filmy Želary, Občanský průkaz, Vendeta, Klauni, Čert ví proč, Zapomenuté transporty) však získal výjimečně pro Struny podzimu od Liškových dědiců svolení k  historicky prvnímu koncertnímu zpracování a provedení Liškovy rozměrné partitury k monumentálnímu filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová a hudba z tohoto filmu zde zazní v  podobě věrně získané z původní partitury, Petrem Ostrouchovem sestavená do tvaru celovečerní „filmové symfonie“ v provedení sboru, dvacetičlenného instrumentálního souboru tvořeného především hráči na bicí a klávesové nástroje, pěveckých i hereckých sól. Liška zaplnil film Marketa Lazarová množstvím hudebních čísel organicky spojených do téměř jednolitého toku hudby a majících de facto podobu paralelně fungující programní skladby vytvořené na bázi formálních znaků středověké hudby (s důrazem na sborové i sólové hlasy), ovšem se zcela moderním obsahem. Liškova hudba k filmu Marketa Lazarová je nesporně dílem geniálním, stejně jako samotný film.

Jakousi předehrou kratší stopáže bude výběr hudby ze stylově příbuzného a neméně legendárního filmu Údolí včel téhož režiséra.

Marketa Lazarová a Údolí včel zazní v provedení respektovaného sboru Martinů Voices, instrumentalistů souboru Baborák Ensemble, pod simultánním vedením sbormistra Lukáše Vasilka a dirigenta Radka Baboráka, se sólisty pěveckými i hereckými.

Facebook