Barokní podvečery

Barokní podvečery
Všechny cesty vedou z Říma - cyklus koncertů staré hudby, 13. ročník
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

V roce 2013 si připomínáme hned dvojí jubileum Arcangela Corelliho (1653–1713). Oslavíme je šesti koncerty, na nichž zazní jak skladby jubilanta, tak díla jeho žáků, příznivců a ctitelů. Vypravíme se do Říma, ale i do Paříže či do Hamburku, a představíme nejenom nejrůznější podoby Corelliho tvorby, ale také její ozvuky v dílech skladatelových současníků i následovníků.
Houslista a skladatel Arcangelo Corelli byl jedním z prvních hudebníků, kteří se již za života stali klasiky. Nesmazatelnou stopu v hudebním umění zanechal jako tvůrce, interpret i učitel, prvenství mu nicméně náleží především díky tomu, že se proslavil výlučně instrumentální hudbou. Navíc se mu podařilo dosáhnout tiskového vydání svých děl v pečlivě revidovaných a promyšleně uspořádaných sbírkách, které byly předmětem intenzívního zájmu i po následných proměnách hudebního stylu.
Corelliho profesionální život byl spjat především s Římem, kde působil ve službách švédské královny Kristýny a hudbymilovných kardinálů Pamphiljiho a Ottoboniho. Jako jeden z prvních se spolu s Alessandrem Scarlattim aBernardem Pasquinim stal členem slavné Arkadiánské akademie. A zatímco cesty hudebníků lačných poznání italské hudby – Georg Friedrich Händel byl jedním z nich – vedly dříve či později do Říma, Corelliho skladby se z Říma rozšířily do celého světa.
Šest tištěných sbírek Corelliho děl doznalo bezprostředně po vydání značného rozšíření, velké obliby a především obrovského vlivu. Stylově vytříbené kompozice jsou totiž modelovými příklady tří základních druhů instrumentální hudby: triové sonáty, sólové sonáty a concerta grossa. Triovým sonátám jsou věnovány hned čtyři sbírky, obsahující pokaždé dvanáct sonát da chiesa nebo da camera. Sólové houslové sonáty sdružuje slavný pátý opus vydaný roku 1700, přičemž tištěného vydání svých concert gross se Corelli nedožil.

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Web: http://www.baroknipodvecery.cz/

Facebook