Symfonický Orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický Orchestr hl. m. Prahy FOK
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je přední české hudební těleso s pětasedmdesátiletou tradicí, které pořádá orchestrální koncerty ve Smetanově síni Obecního domu a koncerty komorní hudby v Kostele sv. Šimona a Judy. Zkratka FOK symbolizuje někdejší aktivity orchestru v prvních letech existence (film - opera - koncert).

Šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK je Jiří Kout.

 

Orchestrální cyklus A/B 12/13

Dvořákova síň Rudolfina
Smetanova síň Obecního domu

Orchestrální cyklus C/D 12/13

Smetanova síň Obecního domu

 

Komorní cykly FOK 2012/2013

Světová klavírní tvorba 12/13 (Cyklus SKT) - V cyklu Světová klavírní tvorba nabízíme sedm klavírních recitálů a jeden koncert klavírního dua. Převažují umělci zahraniční, kteří patří mezi uznávané představitele svého oboru a různých klavírních škol. - Dvořákova síň Rudolfina

Komorní hudba 12/13 (Cyklus KH) - Cyklus Komorní hudba zahrnuje pestrý výběr různých typů komorních seskupení od dua až po komorní orchestr. V tomto cyklu vystoupí i několik členů z orchestru FOK. - Kostel sv. Šimona a Judy

Stará hudba 12/13 (Cyklus SH) - Dramaturgie cyklu Stará hudba přinese v sezóně 12/13 nové projekty a interprety v osmi koncertech programově zajímavou nabídku hudby vzdálených staletí. Převážně se jedná o interpretaci staré hudby na autentické hudební nástroje. - Kostel sv. Šimona a Judy

Populární cyklus 12/13 (Cyklus PC) - Populární cyklus je protipólem tomu, co nabízíme v jiných komorních řadách. Programy koncertů čerpají od folklórní hudby, vokální tvorby, jazzových improvizací, rockových hitů až k hudbě "vážné". - Kostel sv. Šimona a Judy

varhany-cembalo- kladívkový klavír 12/13 - (Cyklus VCK) - Cyklus pro historické klávesové nástroje představuje přehlídku specifického repertoáru, který je doplněn o další hudební nástroje, lidský hlas a hru na trubku. - Kostel sv. Šimona a Judy

 

 

 

 

 

 

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Web: http://www.fok.cz/

Facebook