Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby jsou jedinou festivalovou přehlídkou hudby historických uměleckých slohů v Praze a ve Středních Čechách.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY

13. mezinárodní hudební festival

Metamorphosis

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody
a starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Ovidiovy Proměny jsou již 2000 let jedním ze zásadních zdrojů umělecké inspirace; téma odkazující k nesčetným literárním, hudebním i výtvarným zpracováním motivu proměny se jeví jako nanejvýš příhodné v případě festivalu, který mapuje hudební bohatství historických uměleckých slohů. Metamorfóza je totiž všudypřítomným znakem dějin západní hudby, ať už ve smyslu přímého využití ovidiovské tématiky v textech vokálních skladeb, nebo ve smyslu čistě formální proměny hudebních žánrů a stylů, jejich vzájemného kontrastu a prolínání.

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Web: http://www.letnislavnosti.cz/

Facebook