České doteky hudby 2012

České doteky hudby 2012
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - 14. ROČNÍK

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby se svým rozsahem a konáním stal nejrozsáhleším festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku v Praze. Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Obsahuje i své vnitřní tématické okruhy jako jsou crossover řada, stará hudba, Hudba vánoční Prahy, Klenoty ruské hudby, cyklus „Odešli předčasně“ zaměřený na geniální osobnosti české hudby a literatury. Každoročně uvedei nějakou světovou či pražskou hudební premiéru. Rovněž nezanedbává upozpornit na historii a architekturu prostor ve kterých se koná jako nedílnou součást prezentace pražské kultury (Obecní dům, Rudolfinum, Pražský hrad – Španělský sál či Rudolfova galerie, Anežský klášter, Lichtenštejnský palác, Klementinum, Strahovský klášter –Památník národního písemnictví, Národní muzeum, Chrám sv. Mikulášeči Kostel Sv. Salvátora, Dům U Kmenného zvonu, Clamm Gallasův Palác a další). Vše v návaznosti na prezentaci Prahy jako dominantní metropole Střední Evropy. Festival je rovněž pravidelně spolupořádán hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 1, podporován Ministerstvem kultury a členem Asociace hudebních festivalů ČR.

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Web: http://www.ceskedotekyhudby.cz/

Facebook