Hudební most Praha - Drážďany

Hudební most Praha - Drážďany
Symbol mostu v názvu cyklu má hned trojí význam: spojnice dvou geograficky, historicky i kulturně si blízkých měst, spojnice minulých staletí a současnosti a v neposlední řadě most, který spojuje lidi nejrůznějších profesí a generací.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Budeme moci přivítat v rámci koncertů v kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici významné osobnosti veřejného života, vědy a kultury, které bezpochyby dodají večerům pod Petřínem další dimenzi a obohatí hudební program rozhovory o jejich vztahu k umění, o jejich práci a životních zkušenostech...

Ne náhodou směřuje symbolický most prvního ročníku cyklu k našim severním sousedům a městem na druhé straně pomyslného oblouku jsou Drážďany. Saská metropole je nám geograficky nejbližší metropolí evropského významu a její fascinující kulturní dějiny se často prolínají s dějinami Prahy. Pro hudebníky jsou pak kulturní vazby Prahy a Drážďan ztělesněné především osobou Jana Dismase Zelenky, jedné z nejvýraznějších osobností dějin české hudby a jednoho z nejvýznamnějších představitelů drážďanského baroka.

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Facebook