Hudební most Praha - Drážďany

Hudební most Praha - Drážďany
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Vážení přátelé,
přijměte pozvání na koncerty třetí sezóny Hudebního mostu Praha — Drážďany. Jeho podzimní část je zasvěcena osobnostem, které významně ovlivnily formování hudebních tradic obou měst: Janu Dismasi Zelenkovi a Johannu Sebastianu Bachovi. V novodobé premiéře bude provedeno Zelenkovo vrcholné dílo Litaniae Omnium Sanctorum a členové Bachovy rodiny budou představeni slavnostními kantátami Johanna Sebastiana a koncerty a sinfoniemi jeho synů Carla Philippa Emanuela a Wilhelma Friedemanna. Do nového roku vkročíme s jedním z nejslavnějších oratorií – Händelovým Mesiášem.

Těšíme se na společné hudební zážitky!

Program - Podzim - Zima 2010


13. 9. 2010
Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 19.30 h

J. D. Zelenka
Litaniae Omnium Sanctorum

Vrcholná dílo J. D. Zelenky ve své novodobé premiéře

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent


29.10. 2010
Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 19.30 h

J. S. Bach
Slavnostní kantáty

Oslnivá hudba lipského mistra v jeho příležitostných kantátách

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent

 

27. 11. 2010
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, 19.30 hod.

C. Ph. E. Bach & W. F. Bach
Koncerty a sinfonie

Dialog v hudbě synů J. S. Bacha

Collegium 1704
Petr Skalka - violoncello
Václav Luks – dirigent

 

31. 12. 2010
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1, 16.00 hod.

G. F. Händel
Mesiáš

Händelovo světově nejproslulejší dílo

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 & soli
Václav Luks – dirigent

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Pořadatel: http://www.collegium1704.com

Fotky a videa

Facebook