Letní slavnosti staré hudby 2010

Letní slavnosti staré hudby 2010
11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - Zrození virtuozity

Na vybrané koncerty sleva a soutěže pro členy Ticketpro klubu.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

Zrození virtuozity

pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a starosty Městské části Praha 1 Filipa Dvořáka

 

Letní slavnosti staré hudby ve znamení virtuozity

Jedenáctý ročník Letních slavností staré hudby bude vzývat virtuozitu, a to nejen tu v podobě závratné rychlosti prstů či dokonalého zvládnutí dechu. Pravá virtuozita totiž ctí krásu. A o hlubší pochopení tohoto fenoménu, virtuozity souladu a citu, půjde v rámci letošního ročníku tohoto zavedeného festivalu především. Devět letních setkání od 22. července do 8. srpna představí hudebníky z celé Evropy, kteří jsou mistry svých nástrojů. Hrají a zpívají s bravurou, ale také s hlubokým prožitkem a s pokorou. Letohrádek Hvězda, Břevnovský klášter, Zámek Troja, klášter dominikánů či Martinický palác se společně s posluchači vrátí do časů, kdy se rodili první virtuózové a virtuózky, a vyslechnou díla A. Vivaldiho, C. P. E. Bacha, H. Purcela, J. Bendy, O. Lassa a mnoha dalších.

Opona Letních slavností se otevře v programu Boemo furioso znovuobjevenými koncerty Františka Jiránka, jehož skladebné mistrovství prochvívá vivaldiovský styl. Ohnivých partů se ujmou houslista Dmitry Sinkovsky, flétnistka Jana Semerádová a fagotista Sergio Azzolini. Rudolfinum zažije v novodobých premiérách důstojný návrat jednoho z velkých mistrů a návdavkem i samotného Vivaldiho.

Protagonisty španělských Fantasías y Glosasbudouandaluský soubor Accademia del Piacere vedený mladým virtuosem na violu da gamba Fahmim Alqhaiem. Titul čtvrtého setkání – Violino Virtuoso mluvíza vše. Své výsostné umění předvede mezinárodní soubor Harmonie Universelle v čele s Florianem Deuterem v sonátách a partitách Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignaze Franze Bibera, kteří se zasloužili o rozkvět houslové hry v Čechách. Cink je tichý a vzácný. Jeho opravdový mistr Bruce Dickey za doprovodu holandského souboru La Violetta rozezní madrigaly Orlanda Lassa a Diega Ortize. Il Canto d´Orfeozazpívá charismatický tenorista Jan van Elsacker a ansámbl Il Trionfo del Tempo. Bude to večer plný něžně krásného smutku.

Z komorně laděných koncertů se můžeme těšit na Clavis ad cor meum aneb něžný klavichord maďarského hráče Miklóse Spányiho. Na tomto koncertě zazní sonáty Carla Philippa Emanuela Bacha, Jiřího Bendy a Friedricha Wilhelma Rusta. Cantatrice Famosa bude oslavou renesančních zpěvaček a skladatelek v recitálu skvělé polské sopranistky Maria Skiby s doprovodem cembalisty Gerda Amelunga. Zpět do hudbymilovného zámku Sanssouci, kde muzicíroval samotný král Bedřich II. Veliký, se vrátíme s flétnistkou Janou Semerádovou a Barbarou Maria Willi ve skladbách dvorních mistrů C. P. E. Bacha, F. Bendy a J. J. I. Quantze.

Závěr Letních slavností nás přenese do doby sklonku 18. století, kdy baroko pomalu končí a nastává období osvícenství. Skvělý francouzský taneční soubor La Compagnie l´Eventail nás ve čtyřech obrazech provede nejen Francií, ale zavítáme i do Anglie, Itálie a Německa, a to ve strhujících tanečních kreacích, jež členové souboru předvádí s neuvěřitelnou ladností a přesto silným vnitřním nábojem. Nad krásu kostýmů, originalitu choreografie Marií-Geneviève Massé, hudby Lullyho, Purcella, Rosenmüllera a Vivaldiho vystupuje neobyčejná kvalita tanečníků, kteří nás nepřestanou udivovat svým kouzlem, dynamičností a plynulostí tance.

 

Program


Čtvrtek 22. 7. 2010____________19.30

Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Boemo furioso

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho

(F. Jiránek – koncerty a sinfonie, A. Vivaldi – La notte)

Sergio Azzolini – barokní fagot

Dmitry Sinkovsky – koncertní mistr

Collegium Marianum– barokní orchestr (ČR)

Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

 Opona Letních slavností se otevře vskutku v záři virtuozity – ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož skladebné mistrovství prochvívá vivaldiovsky ohnivý part houslí, zpěvná melodie flétny a brilantní pasáže fagotu. Proto se těchto hlasů ujmou houslista Dmitry Sinkovsky, flétnistka Jana Semerádová a fagotista Sergio Azzolini. Rudolfinum zažije v novodobých premiérách důstojný návrat jednoho z velkých mistrů a návdavkem i samotného Vivaldiho.

 

Sobota 24. 7. 2010____________20.00

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6


Clavis ad cor meum / Klíč k srdci mému

Sonáty J. Bendy a C. P. E. Bacha

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Miklós Spányi – klavichord

Druhý koncert letošních Slavností bude mít tři protagonisty – skvělého maďarského hráče na klávesové nástroje Miklóse Spányiho, jeho klavichord a dozvuk Tereziánského sálu. Ale troufale můžeme říci, že jich bude šest. Zazní totiž sonáty tří osobností 18. století: Carla Philippa Emanuela Bacha, Jiřího Bendy a Friedricha Wilhelma Rusta. Ti všichni milovali něžný zvuk klavichordu. Také my dostaneme příležitost, aby se stal „klíčem k našim srdcím“.

  

Pondělí 26. 7. 2010____________20.00

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7


Fantasías y Glosas

Virtuozita ve španělské hudbě 16. a 17. století

(A. Cabezón, D. Ortiz, J. Arcadelt)

Accademia del Piacere(Španělsko)
Fahmi Alqhai – viola da gamba, umělecký vedoucí

Trojský zámek se oděje do španělských barev. To když andaluský soubor Accademia del Piacere (Akademie potěšení) vedený věhlasným mladým gambistou Fahmim Alqhaiem představí „své“ skladatele - Antonia Cabezóna, Diega Ortize, Cristobala de Morales či Gaspara Sanze. Ale půjde ještě dál! Interpretace Fahmiho Alqhaie totiž překypuje fantazií a improvizačním mistrovstvím. Přítomní antičtí bohové se na chvíli přestanou prát s titány a spolu s námi jistě prožijí mimořádný večer. 

 

Středa 28. 7. 2010____________19.30

Refektář kláštera dominikánů, Jilská ul., Praha 1

Violino Virtuoso

Rozkvět houslového umění v Čechách 17. století

(H. I. F. Biber, G. Muffat)

Harmonie Universelle(Německo)
Florian Deuter – housle, umělecký vedoucí


Na konci července refektář kláštera dominikánů vystrojí pravé smyčcové hody. Pod patronací svatých Dominika, Jiljí, Tomáše Akvinského a mnohých dalších shlížejících z kleneb předvede své výsostné umění mezinárodní soubor Harmonie Universelle v čele s primáriem Florianem Deuterem. A to v sonátách a partitách Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Georga Muffata. Ti se tak symbolicky vracejí do Čech, kde strávili v 17. století část svého života. Svatý Dominik je obsluhován anděly – tento večer si bude i notovat….  

 

Čtvrtek 29. 7. 2010____________19.30

Klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Umění diminucí

Ornamentované madrigaly D. Ortize, O. di Lassa a L. Rossiho
Bruce Dickey – cink

La Violetta (Nizozemí)

Paulina Victorina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Než jsme byli ohromeni hlaholem wagnerovských tub a výbuchy činelů, hudba byla tichá. A vše s ní. Cinky v takovém světě kralovaly. Závan z tichých časů přinese svým dechem proslulý hráč na cink Bruce Dickey za doprovodu holandského souboru La Violetta. Kvůli této vzpomínce budou i madrigaly Orlanda Lassa a Diega Ortize beze slov... 

 

 

Pondělí 2. 8. 2010____________19.30

Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1

La Famosa Cantatrice

Pocta italským pěvkyním 17. století

(B. Strozzi, F. Caccini, L. Luzzaschi)

Maria Skiba – soprán

Gerd Amelung – cembalo

Žena – zpěvačka…  Působí až neuvěřitelně, že ne vždy byla diva naprostou samozřejmostí. O první generaci průkopnic, pozdně renesančních, bude svým jasným sopránem vyprávět polská cantatrice Maria Skiba s cembalistou Gerdem Amelungem. V Martinickém paláci se toho večera však nesetkáme jen s dávnými belle donne a jejich hlasy, ale také s nádhernou hudbou skladatelek Barbary Strozzi a Francesky Caccini.

 

Středa 4. 8. 2010____________20.00

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Sólo pro krále

Koncert na zámku Sanssouci u Bedřicha II. Velikého

(J. J. Quantz, C. P. E. Bach, F. Benda)

Jana Semerádová – flauto traverso

Barbara Maria Willi– cembalo

Bravo! Tímto zvoláním chválil Johann Joachim Quantz hru svého žáka Bedřicha II. Velikého při soukromých koncertech na zámku Sanssouci.  Král měl dobrý nátisk, vytříbený vkus a kolem sebe samé skladatele – na cembalo jej doprovázel Carl Philipp Emanuel Bach, z Čech přišli František Benda a Jiří Čart. Také Bach „stará paruka“ se objevil, aby předvedl své kontrapunktické mistrovství. Zpět do dob, kdy vládci tohoto světa (ještě) dbali o harmonii, se vrátíme s flétnistkou Janou Semerádovou a cembalistkou Barbarou Maria Willi.

 

Čtvrtek 5. 8. 2010____________18.30

Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Il Canto d´Orfeo

Něha a láska v áriích L. Rossiho, D. Castella, B. Ferrariho

Il Trionfo del Tempo (Belgie)

Jan van Elsacker – tenor 

Při nepřízni počasí bude zajištěn odvoz od brány z ulice Libocká k Letohrádku.

Počátkem srpna se Letohrádek Hvězda ponoří do něžně krásného smutku. To když Múzou políbení Vlámové z věhlasného ansámblu Il Trionfo del Tempo s charismatickým tenoristou Janem van Elsackerem vyzpívají Orfeův osud. Árie Stefana Landiho a Luigi Rossiho jsou totiž oním toužebný pohledem na Eurydiku... 

 

Neděle 8. 8. 2010____________20:00

Divadlo Hybernia, Nám. Republiky, Praha 1

Putování Evropou

Barokní baletní představení o 4 obrazech

Francie Krále Slunce – Drama v Anglii – Německá nostalgie – Karneval v Benátkách

La Compagnie L´Eventail – taneční soubor (Francie)

Marie-Geneviève Massé– choreografie
Olivier Bériot – kostýmy

Marie-Geneviève Masséa Jean-Marie Abplanalp – scéna

Carlos Perez – osvětlení

Collegium 1704 – hudební soubor (ČR)

Václav Luks – umělecký vedoucí

Závěr Letních slavností nás přenese do doby sklonku 18. století šustěním šatů a vrzáním divadelních prken v Domě u Hybernů. Skvělý francouzský taneční soubor La Compagnie l´Eventail protančí barokní Evropou v choreografii Marie-Geneviève Massé vycházeje přitom z původních krokových variací. První pirueta bude francouzská s hudbou Andrého Campry, druhá anglická v rytmu Henryho Purcella, třetí německá dle sonáty Johanna Rosenmüllera a poslední coby rej masek commedie dell'arte patří Antoniu Vivaldimu. Nad krásu kostýmů a originalitu choreografie vystupuje neobyčejná kvalita tanečníků, kteří strhující kreace předvádí s neuvěřitelnou ladností a přesto silným vnitřním nábojem. Tak tedy na parket!!

 

www.letnislavnosti.cz

Člen European Early Music Network

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Fotky a videa

Facebook