Barokní podvečery (Collegium Marianum)

Barokní podvečery (Collegium Marianum)
10. cyklus koncertů staré hudby

Slevy vstupného

– senioři a studenti sleva 10% z ceny vstupenky po předložení příslušného dokladu

– držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50% z ceny vstupenky

Tyto slevy lze zakoupit pouze v prodejních místech Ticketpro. Děkujeme za pochopení.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

 Barokní podvečery

10. cyklus koncertů staré hudby

 

Grandi Maestri

Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Jubilejní ročník se zaměřuje na odkaz velkých mistrů – J. S. Bacha, A. Caldary a J. D. Zelenky. Co spojuje tyto skladatele? Především věhlas, kterého dosáhli již za svého života díky jejich kompozičnímu mistrovství a silné umělecké výpovědi. Skladby těchto geniálních hudebníků ukazují rozmanitost evropských hudebních proudů. Jejich živelné nápady, byť v odlišném a osobitém stylu, však nevznikaly izolovaně: např. Bach čile opisoval skladby italských mistrů, které získal od Zelenky… Praha navzdory nevýhodnému postavení provinčního města, avšak výhodné poloze mezi Vídní, kde byl Caldara císařským kapelníkem, a Drážďany, kde působil Zelenka, dokázala držet krok s tehdejší hudební produkcí a v jejích chrámech zaznívala pravidelně jak Caldarova velkolepá oratoria, tak Zelenkova nejlepší díla, která si objednávala pražská jezuitská kolej. Soubor Collegium Marianum opět pozval k velkorysému projektu devíti koncertů a představení ty nejlepší sólisty a zpěváky (Dmitry Sinkovsky, Hana Blažíková, Heidi Maria Taubert, David Erler, Tobias Hunger ad.). Desátý ročník Barokních podvečerů přinese i několik premiérových produkcí.

 

PROGRAM JARNÍ ŘADY:

 

Neděle 28. 2. 2010, 19:30

 

Ó pokojná chvíle

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Kantáta „Ich habe genung“ BWV 82

František Jiránek (1698–1778)

Concerto per il flauto traverso G dur

Charles Avison (1709–1770)

Concerto No. 1, Op. 2

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Sinfonia a kantáta „Non sa che sia dolore“ BWV 209

 

Účinkují:

Hana Blažíková – soprán

Collegium Marianum

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Vedle známé rozjímavé kantáty Ich habe genung BWV 82a, která poprvé zazněla na Hromnice v Lipsku roku 1727, napsal Bach i několik světských kantát, avšak pouze jednu na italský text. Kantáta Non sa che sia dolore byla totiž určena rektorovi svatotomášské školy, který pocházel z Ansbachu, silně ovlivněném italskou kulturou. Na zdejším dvoře se prováděly italské opery od Antonia Cestiho a Alessandra Scarlattiho. Virtuózní cembalové sonáty jeho syna Domenica Scarlattiho se zapsaly do dějin též úpravou Charlese Avisona pro smyčcové trio. Italskou hudbou byl ovlivněn i František Jiránek, který působil v Praze v kapele hraběte Morzina spolu s Reichenauerem. I přesto, že se jejich instrumentální hudba zachovala především v německých sbírkách, jejich koncerty z raného období svědčí o vysoké úrovni hudebníků Morzinova orchestru.

 

 

 

Pondělí 12. 4. 2010, 19:30

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

(kostel je vytápěn)

 

J. S. Bach

Velikonoční oratorium

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

 Velikonoční oratorium Kommt, eiletund laufet, ihr flüchtigen Füße BWV 249

 Kantáta Jesu, der du meine Seele BWV 78

Účinkují:

Hana Blažíková – soprán

Markéta Cukrová – alt

Tobias Hunger – tenor

Tomáš Král – bas

 

Collegium Marianum – orchestr

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Lenka Torgersen – koncertní mistr

Zároveň slavnostní i rozjímavé je jedno z nejvýraznějších Bachových děl, Velikonoční oratorium, jehož hudební předlohou byla ranější světská kantáta k oslavě narozenin vévody z Weisenfelsu. Nenalezneme zde „postavy“ jako v pašijích, ani vyprávění evangelisty, žádné chorály a skutečné drama. Místo toho se ale staneme účastníky jedné klíčové scény – Petr, Jan a dvě Marie objevují prázdný hrob a rozjímají nad smyslem této události. Vedle dvou sborů, které patří k Bachovým mistrovským skladbám, zde nalezneme árie pro soprán, alt a tenor a několik geniálně napsaných recitativů. „Ukolébavka“ Sanfte soll mein Todeskummer, která oslavuje Kristovo vítězství nad smrtí, patří k mezi nejkrásnější tenorové árie. Až ke konci se oratorium znatelně stává květnatějším, tak jak hudba zobrazuje slávu zmrtvýchvstalého Krista. Bachovu chorální kantátu, Jesu der du meine Seele, otevírá velkolepá passacaille na chromaticky sestupnou lamentovou figuru. Asi nejznámější z této kantáty je duetto Wir eilen mit schwachen s nezapomenutelným gavottově hopsajícím basem. Pozoruhodné na tomto díle jsou i kontrastující nálady, oscilující mezi meditativní hloubkou úvodního sboru a radostným, byť váhajícím, tónem druhé árie. I přes užití chromatické lamentové figury, provází Bachovu představu smrti naděje a vzrušené očekávání.

 

Pondělí 10. 5. 2010, 19:30

Barokní knihovní sál Collegium Marianum,

Melantrichova 19, Praha 1

 

Hudební obětina

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Triosonáta c moll z Hudební obětiny BWV 1079

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)

Lamentabile

Johann Friedrich Fasch (1688–1758)

Triosonáta G dur

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)

Triosonáta c moll „Rozhovor sangvinika s melancholikem“ Wq. 161.I

Účinkují:

 

Collegium Marianum

Jana Semerádová – flauto traverso

Dmitry Sinkovsky – barokní housle

Marek Štryncl – barokní violoncello

Sebastian Knebel – cembalo

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 

  Collegium Marianum

umělecká vedoucí a dramaturg: Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary hudebně-dramatických a tanečních představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Peter Kooij, Peter van Heyghen či Sigrid T´Hooft. Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost propojená se studiem barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru a uvádět původní hudebně dramatická díla v autentickém prostředí českých barokních divadel. Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa, Bolzano Festival Bozen, Uckermärkische Musikwochwen, Košická hudobná jar atd.). Diskografie souboru zahrnuje Concerti, Op. 7 J. H. Albicastra (Pan Classics) – nahrávka ve spolupráci s Collegium 1704 byla vytvořena v roce 2000 a vzbudila ohlas u mezinárodní odborné kritiky (Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum), dále dvoudílnou antologii Hudba barokní Prahy I (2003) a II (2005), J.J.I.Brentner – koncerty a árie (Supraphon 2009) a Rorate coeli – advent a vánoce v barokní Praze (Supraphon 2009). Jednotlivé projekty či dílčí úspěchy Collegium Marianum jsou zaznamenávány Českým rozhlasem a Českou televizí.

Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Teorie a provozovací praxe staré hudby) a Královské konzervatoře v Den Haagu (ve třídě Wilberta Hazelzeta). Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum, dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a tance. Na svém kontě má řadu CD pro různé nahrávací společnosti (např. Supraphon, Pan Classics, Kammer Ton, K617 aj.). Pravidelně též nahrává pro Českou televizi a Český rozhlas. Jako sólistka vystupuje na významných evropských pódiích (Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Centre de Musique Baroque de Versailles, Pražské jaro, Europamusicale, Vantaa Barokki, Festival de Sablé, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Palau de Música Barcelona) a pravidelně účinkuje se soubory Batzdorfer Hofkapelle, Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble Cristofori, Ars Antiqua Austria, modern_times1800 a Wroclawska orchiestra barokowa. Jana Semerádová vyučuje hru na barokní příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze (obor Historická hudební praxe) a vede interpretační kurzy.

Facebook