Ensemble Inégal - České hudební baroko

Ensemble Inégal - České hudební baroko
3. ročník koncertní řady souboru staré hudby

Abonentní vstupenka platí na všechny koncerty

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

České hudební baroko - objevy a překvapení

 

9. září 2009, v 19:30, kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul. Praha 1

Jan Dismas Zelenka – Il Diamante (Serenata)

Velkolepá svatební kantáta, poslední hudebně-dramatické dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů, známá také jako Serenata, poprvé na staré nástroje a ve své původní, nedávno objevené, podobě z roku 1737. Orchestr a sbor Ensemble Inégal, sóla Hana Blažíková, Gabriela Eibenová, Marie Fajtová, Roberta Mameli a Kai Wessel.

 

13. listopadu 2009, v 19:30, Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1

Banquet  of  Music Purcell - Finger

Nekonečná invence kouzelného písňového světa Henryho Purcella 1659-1695 a virtuozní, nedávno objevené sonáty pro violu da gamba českého skladatele, Purcellova současníka a kolegy, Gottfrieda Fingera 1660 – 1730.

Osobní záštitu udělila Jeho Jasnost, Frà Karel Eduard Paar, kníže velkopřevor Suverénního řádu Maltézských rytířů

 

7. listopadu 2009, v 19:30, Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1 (kostel je vytápěn)

Samuel Capricornus - Theatrum Musicum II

Skvělá díla slavného skladatele českého původu, pokládaného za jednu z nejvlivnějších osobností hudebního baroka

 

 26. listopadu 2009, v 19:30, Velký sál Pražského Hlaholu, Masarykovo nábř. 16, Praha 1 (kostel je vytápěn)

Händel & “český  Händel“

Novodobá premiéra mše českého skladatele Franze Johanna Wenzela Habermanna, již v 18. století nazývaného “český Händel” a skladeb G. F. Händela, který použil mnohá Habermannova témata ve svých dílech.

 

10. prosince 2009, v 19:30, Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1 (kostel je vytápěn)

Johann Sebastian Bach: “Party jsou v Čechách u hraběte Sporcka”

Missae breves

Koncertní provedení Bachových tzv. krátkých mší jako připomínka ” bílého místa Bachova životopisu” (Christoph Wolff)

 

 

Osobní záštitu udělili Stephan & Franziska Sweerts-Sporck

Cyklus pořádá Ensemble Inégal za finančního přispění

Hlavního města Prahy

Ministerstva kultury ČR

Česko-německého fondu budoucnosti

Partneři:

Brücke/Most-Stiftung

Mediální partneři:

Český rozhlas 3 Vltava

Generální partner Ing. Arch. Hynek Gloser

www.inegal.cz

Kde:

  • Různá místa v Praze, ,

Facebook