Valašské divadelní léto

Valašské divadelní léto
11. ročník divadelně-hudebního festivalu
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

„Nechceme budovati mrtvé skladiště předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci a zpěvy a obřadnostmi lidu.“ Tyto, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel valašského Muzea v přírodě Bohumír Jaroněk (v časopise Naše Valašsko, 1932).

A právě proto ve Valašském Muzeu v přírodě probíhá každoročně během léta mnoho kulturních a folklórních akcí. Festival „Národopisné léto“, velký folklóristický festival „Rožnovské slavnosti“ a mnoho dalších, při nichž areál Valašského Muzea v přírodě žije svým nenapodobitelným tradičním životem. Vystupují zde soubory písní a tanců, jsou zde k vidění tradiční řemesla, kroje, zvykosloví, konají se zde jarmarky, trhy, veselice…

Umělecká agentura Pragokoncert Bohemia, a.s. letos již pojedenácté obohacuje program Valašského Muzea v přírodě uměním divadelním. V průběhu letních prázdnin se zde v rámci 11. ročníku festivalu „VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO“ vystřídají ty nejlepší divadelní a hudební soubory a umělci současnosti a pokusí se tak vdechnout Muzeu radostný a veselý život ještě z další oblasti lidského života.

Divadlo bylo, je a vždy bude významnou součástí lidského bytí. Proč tedy nebudovat další tradici léta na Valašsku a v jeho srdci – Valašském Muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm?

„Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra se nedají v muzeích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity.“ Proto se v amfiteátrech valašského Muzea v přírodě veselme a radujme v tradicích umění.

Festival „Valašské Divadelní léto“ se koná ve spolupráci s Valašským Muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Kde:

  • Valašské muzeum v přírodě, , Rožnov pod Radhoštěm

Web: http://www.masterofrock.cz
Pořadatel: http://www.pragokoncert.com

Facebook