hot news

Combat Sports

WAKO K-1 European Cup

Arena Sparta Podvinný mlýn, Praha 9

30.09.2017

Night of Warriors XII

Home Credit Arena, Liberec

11.11.2017

GALAVEČER PROFESIONÁLNÍHO BOXU A K1

Lucerna, Praha

30.12.2017