Mahabháráta

Mahabháráta

Možná Vás zaujme jedna z následujících akcí, tato akce již proběhla.

Akce stejného žánru najdete v kategorii Činohra. A nebo Vás třeba zaujme jedna z těchto dvou akcí.

Pražský divadelní festival německého jazyka 2017

Různá místa v Praze

19.11.201701.12.2017

Vzhůru do divočiny!

Studio DVA divadlo, Praha 1

22.11.201721.03.2018

Jean-Claude Carrière
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Délka představení: 3 h 30 min

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

Starověký epos, který tvoří základ indické kultury. Dílo, které je rozsahem větší než Korán a Bible dohromady, vznikalo přes pět set let. Skládá se z příběhů o bájném vzniku světa a jeho zákonitostí, o zrození pěti synů krále Pándua a zrození sta Kuruovců a věčném sváru mezi těmito rody, o zázracích boha Kršny, který je inkarnací boha Višnua a přišel na svět proto, aby do osudu těchto dvou rodů zasáhl rozhodným způsobem. Je to příběh o válce, kterou si nikdo nepřál, ale která byla osudem tohoto věku a těchto hrdinů. Toto obrovské dílo inspirovalo největšího současného divadelníka Petera Brooka k vytvoření jedné z nejvýznamnějších inscenací 20.století. Oporou mu byl textový základ zpracovaný francouzským scénáristou Jean Claudem Carrierem do podoby divadelní hry natolik kvalitní, že může žít svým vlastním divadelním životem a inspirovat další divadelní tvůrce. Po její redukované verzi sáhli tvůrci MDP. V představení spíše než starověká Indie ožívá svět dávných mýtů a bájí, svět hrdinů, kteří ztělesňují odvěké lidské konflikty, touhy a ambice, stejné dnes jako v dobách za „onoho času.“


Příběh vypráví prorok Vjása – vypráví ho proto, aby zůstal zachován pro další pokolení, která z něho mohou čerpat moudrost. Pět Pánduovců má božský původ ;jsou proto obdařeni mimořádnými vlastnostmi, které je odlišují od ostatních smrtelníků. Dohromady, svázáni navíc manželstvím s jedinou ženou, krásnou Draupadí, tvoří rodinu, která je předurčena vládnout světu. To vzbuzuje nevoli jejich bratranců, Kuruovců, jimž se vlády nad světem nedostalo proto, že jejich otec je slepý. Kuruovci, spolu s nalezencem Karnou, který jediný se silou a obratností může rovnat Pánduovcům, kují četné pikle, aby své bratrance připravili o vládu. Přimějí Judišthiru, nejstaršího Pánduovce a krále nad světem, aby vsadil vše co má do hry v kostky a vyhrají podvodným způsobem. Pánduovci přijdou o vše, a přesto neztratí svou moc a vliv a oblibu. Kuruovci se s tím nechtějí smířit a usilují všemi prostředky, aby došlo k válce, která má být konečným řešením rodinného sváru. Kršna a Pánduovci usilují o dohodu, ale veškerá jednání ztroskotají, a proto na bájném Kuruově poli stanou proti sobě dvě armády, jaké svět dosud neviděl, a hrdinové, o jakých svět dosud neslyšel, a kteří kromě obvyklých zbraní vládnou i kouzly a magií. Začíná ničivá a strašlivá válka. Proč to všechno bylo? Muselo se to stát? A přineslo to nějakou odpověď na základní otázku lidského bytí?

Facebook