Segreto - Gala Music & Dance

Segreto - Gala Music & Dance
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Ceny zahrnují konečnou cenu vstupenek včetně poplatků, avšak nezahrnují případné bankovní, transakční či poštovní poplatky nutné k doručení vstupenek.

Při nákupu vstupenky v minimální hodnotě 100 Kč můžete zakoupit i zvýhodněnou poukázku Českých drah. Jeďte na svou akci vlakem. Platí po celé ČR. Více informací zde: Poukázka na přepravu ČD.

 

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketpro neručíme.

Seznam prodejních míst

Detaily akce

CARNEVALE PRAHA OTEVÍRÁ INFORMAČNÍ CENTRUM, SOUČASNĚ VZNIKÁ INSTITUT BAROKNÍ KULTURY

Už v létě nabídne cyklus hudebně – tanečních představení

Od 8. července zahajuje v pražském paláci Colloredo – Mansfeld v Karlově ulici č.p. 2 svou činnost Informační centrum Carnevale Praha a Institut barokní kultury. Nová instituce, založená organizátory znovu oživené tradice městského masopustu známého jako Carnevale Praha, je podpořena také Hlavním městem Praha a Atelierem Franzis Wussin. Institut barokní kultury chce svými aktivitami prezentovat současnému divákovi všechny aspekty výjimečné doby, která významně poznamenala historické dědictví českých zemí i tehdejší význam českého království ve středoevropském regionu.

IBK sdružuje významné historiky, vědce, umělce, etnografy i ctitele barokní kultury, kteří se o své bohaté vědomosti podělí např. formou přednášek, výstav, workshopů, interaktivních seminářů, kulturních představení, prezentací soudobých kulinářských specialit nebo například zvláštních programů určených dětem a mládeži. Ředitelka festivalu Carnevale Praha a jedna ze zakladatelek Institutu barokní kultury Zlatuše J. Müller : „Tak, jako se už několik let snažíme vrátit Prahu mezi karnevalová velkoměsta, rádi bychom všem připomněli její krásu, životní rytmus a historickou roli v době, která je pro nás z dnešního pohledu až magická, ale stejně jako dnes i tehdy v ní lidé žili svůj každodenní život. Může pro nás být inspirací, nebo jen zajímavostí, ale stojí za to dozvědět se o něm víc,“ dodává Zlatuše J. Müller.

          V první fázi nabídne Institut barokní kultury seriál hudebně - tanečních vystoupení pořádaných vždy od čtvrtka do neděle po celé léto. V programu nazvaném SEGRETO představí hudebníci a tanečníci v dobových kostýmech rekonstrukce nejslavnějších oper a baletů období baroka, které ve své době představovaly nezbytnou součást společenského života na královských dvorech a bez nadsázky lze říct, že byly jeho vrcholem. Hudba A. Vivaldiho , W.A. Mozarta, G. F. Händela, J. B. Lullyho, A. Campry, G. Fingera nebo T. Albinoniho zazní v podání Carnevale Baroque Orchestra, dobové tance 17. a 18 století jsou doménou Nobles Danseurs Ensemble a Hartig Ensemble – tance a balety tří staletí.

          Centrum Carnevale Praha je otevřeno denně od 11.00 - 22.00, poskytuje informace
o aktivitách Carnevale Praha, vstupenky, propagační materiály, katalogy uplynulých ročníků
i program právě chystaného a originální, ručně vyráběné karnevalové masky z ateliéru Franzis Wussin.

         

          Jeden z nejkrásnějších pražských rokokových paláců Colloredo-Mansfeld nechal zbudovat kníže Vincenc Paul Mansfeld-Fondi roku 1730-1735 na místě staršího gotického paláce. Stavbu provedl architekt Franz Ignátz Prée. Tento palác proslul zejména v době panování císařovny Marie Terezie von Habsburg jako významné sředisko společenského života rokokové a klasicistní Prahy. Nejvýznamnější prostorem palácových interiérů je nádherný sál navržený na elipsovém půdorysu prostupující dvě podlaží. Byl dokončen roku 1736 a je bohatě zdobený štukatérsky i malířsky. V jeho ztvárnění jsou patrné ohlasy soudobé vídeňské architektury. Freska na klenbě sálu s námětem Shromáždění olympských bohů je společným dílem italských malířů Giovanniho Battisty Zaista a Pietra Scottiho. Průčelí Colloredo-Mansfeldského paláce do Karlovy ulice vévodí monumentální portál, ozdobený dekorativními vázami, putti a erbem z proslulé pražské sochařské dílny Braun. Tentýž ateliér vytvořil i pískovcovou sochu Neptuna na kašně na nádvoří (1736). Tento zimní palác rodiny Colloredo-Mansfeld sloužil jako místo konání mnoha společenských akcí na nejvyšší úrovni. V prostorách byla též umístěna slavná galerie obrazů především mistrů italského baroka. Na počátku 20. století se palác stal dějištěm populárních maškarních bálů v "mozartovském" duchu. Palác byl dlouhodobě nevyužíván a postupně chátral. V roce 2010 obnovili Institut barokní kultury a Carnevale Praha v palácových prostorách činnost. Postupným "oživováním" paláce v duchu původní tradice se pozvolna vrací do ztichlých prostor okouzlující život 18. století, kdy krása a elegance tvořily nedílnou součást našich životů...

CARNEVALE PRAHA

&

Institut barokní kultury

&

Hlavni město Praha

&

Franzis Wussin

 

uvádí / present

živá hudebně - taneční vystoupení

SEGRETO

 

Tanec a hudba a na evropských dvorech 17. a 18. století

rekonstrukce tanců z největších oper a baletů období baroka

hudebníci a tanečníci v dobových kostýmech vás pozvou na královský dvůr přelomu 17. a 18. století

 

Program:

Jean Baptiste Lully    „Passacaille“ z opery Armide (1686)

Jean Baptiste Lully    Tanec „Passacaille“ z opery Persée (1682)

W.A. Mozart Árie Cherubina „Voi, che sapete” z opery Figarova svatba (1786)

André Campra          Tanec „Forlana“ z baletu „Le Carneval de Venice“ (1699)

 

Gottfried Finger        Sonáta C dur pro housle, violoncello a basso continuo

André Campra          Tanec „Loure“(L´Aimable Vainqueur) z baletu Hésione (1700)

Tomaso Albinoni        Sonáta g-moll pro housle a basso continuo Adagio – Allegro-Adagio-Allegro

André Campra          Tanec „Menuet a deux“  z baletu L’Europe galante (1697)

Georg Friedrich Händel  Árie „Lascia ch´io pianga“ z opery Rinaldo

Jean Baptiste Lully    Tanec „ Folie d‘Espagne“ (Air des hautbois 1672)

Marin Marais Tanec „La Matelotte“ z opery Alcyone(1706) 

nebo

1)Anonym                             LA BOURGOGNE

                                               (Tanec z Recueil de danses composées par Mr. Pécour, 1700)

2)André Campra

1660-1744                             MENUET À DEUX 

                                               (Tanec z baletu Fragments de Mr. De Lully, 1704)

 

3)Jean Baptiste Lully           GIGUE À DEUX

1632-1687                              (Tanec z opery Roland 1683, zaznamenaný roku 1700)

 

4)André Campra                  FORLANE

1660-1744                                              (Tanec z představení Le Carnevale de Venise 1699, zaznamenaný roku 1704)

5) Henry Purcell                   LES CONTREFAISEURS (LA FǗRSTENBERG)

1659-1695                              (Tanec na melodii z představení The Virtuous Wife,

                                               zaznamenaný roku 1702)   

 

6) André Campra                  L´AIMABLE VAINQUER

1660-1744                              (Tanec z představení Hésione 1700, zaznamenaný roku 1701)

 

 

7) Marin Marais                    LA MATELOTTE

1656-1728                              (Tanec z opery Alcione, 1706)

 

 

8) Jean Baptiste Lully                    FOLIES D´ESPAGNE

1632-1687                              (Tanec z Recueil de danses composées par Mr. Feuillet, 1700)

nebo

                                               SARABANDE

(Tanec z představení Měšťák šlechticem 1670,

zaznamenaný roku 1704)

9) Jean Baptiste Lully                      PASSACAILLE  DE PERSÉE

1632-1687                              (Tanec z opery Perseus 1682, zaznamenaný roku 1704)

Obsazení

 

Nobles Danseurs Ensemble

Hana Slačálková - danseuse

Tomáš Kubín - danseur

nebo

Hartig Ensemble - Dances and Ballets of Three Centuries

Helena Kazárová - danseuse

Blanka Ferjentsik Wernerová - danseuse

Václav Krajc - danseur

Carnevale Baroque Orchestra

Olga Krumpholzová  – soprano

nebo

Jana Bínová Koutská – soprano

Jan Hádek– housle

Ondřej Michal – violoncello

Filip  Dvořák – cembalo

Carnevale Baroque Orchestra vznikl ze zakládajících členů Hipocondria ensemble

Komorní soubor, specializovaný na autentickou interpretaci staré hudby.

Základní obsazení ansámblu je dvoje housle, viola a basso. continuo, dále flétna nebo hoboj.

Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. stol. soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie a historické systémy ladění. Při provádění vokálně-instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky, specializovanými na starou hudbu. Soubor má za sebou bohatý koncertní život.

 

MgA. Hana Slačálková a Tomáš Kubín se baroknímu tanci a barokní taneční estetice profesionálně věnují  12 let. Jako tanečníci spolupracovali s mnoha významnými choreografy při rekonstrukcích barokních oper i znovuobnovení dalších významných děl z období 16.- 18. století.

Hartig – tance a balety tří staletí

 

Soubor Hartig se pod uměleckým vedením doc. Heleny Kazárové, Ph.D. věnuje již řadu let interpretaci tanců různých historických epoch od pozdní renesance po raný romantismus a předvádí je na různých typech kulturních akcí doma i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří jak tance plesové, tak i virtuosní tance divadelní od konce 16. do počátku 19. století. Jako jediný v Čechách začal soubor na počátku své činnosti studovat též tance doby baroka, které tvoří základ repertoáru, podle autentických pramenů, tj. grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako jediný dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesionální úrovně.

Soubor je pravidelným hostem na experimentálních představeních v unikátním zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a v dalších historických prostorách a vystupuje s předními hudebními orchestry (Musica Florea, Capella regia, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Collegium 1704, Hipocondria Ensemble, Hofmusici aj.) a dirigenty, v případě komorních programů i se sólisty (Edita Keglerová, Julie Braná ad.).

Od svého založení v roce 1997 se tanečníci souboru zúčastnili kromě svých vlastních koncertních programů také řady prestižních divadelních projektů (např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J.D. Zelenky ve Vladislavském sále Pražského hradu, Giunone placata J.J. Fuxe v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově aj.) a soubor vystoupil na festivalech doma i v zahraničí (Mezinárodní festival Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte ad.). V roce 2006 soubor uctil návštěvu Jeho Veličenstva kambodžského krále Norodoma Sihamoniho zvláštním pořadem Tři podoby barokního baletu v zámeckém divadle v Českém Krumlově. V roce 2007 provedl s orchestrem Musica Florea v novodobé světové premiéře rokokový balet Josepha Starzere La guirlande enchantée. Po úspěšné realizaci představení Ch.W. Glucka La Danza se soubor bude podílet na Händelově opera-baletu Terpsichora na podzim roku 2010.

www.hartig.cz

 

Facebook