Odmítnutí odpovědnosti

Ticketpro neslibuje, že stránka bude bez chyb a nebude přerušována, ani že poskytne konkrétní výsledky z používání stránky nebo jakéhokoliv obsahu, vyhledávání nebo odkazu na ni. Stránka a její obsah jsou dodány formou "tak jak jsou dodány" a "jak jsou k dispozici". Ticketpro nemůže zajistit, aby soubory, které si z této stránky stáhnete, neobsahovaly viry či kontaminaci nebo destruktivní vlastnosti. Ticketpro odmítá všechny záruky, výslovné či vyvozované, včetně všech vyvozovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Ticketpro nebude odpovědná za žádné škody jakéhokoliv druhu vzniklé z používání této stránky, zejména za přímé, nepřímé a náhodné škody, náhrady škody s trestní funkcí a následné škody. Ticketpro nezaručuje žádný konkrétní výsledek z používání této stránky ani využívání služby Ticketpro.

Ticketpro odmítá veškerou odpovědnost za úkony, opomenutí a chování jakýchkoliv uživatelů – třetích stran, uživatelů , inzerentů a/nebo sponzorů Ticketpro na této stránce v souvislosti se službou Ticketpro nebo jinak spojené s vaším používáním této stránky a/nebo služby Ticketpro. Společnost Ticketpro není odpovědná za výrobky, služby, kroky ani nečinnost jakéhokoliv místa konání, účinkujícího, pořadatele nebo jiné třetí strany v souvislosti s touto stránkou nebo zmiňované na této stránce.

Bez omezení výše uvedeného můžete ohlásit nesprávné počínání uživatelů a/nebo inzerentů – třetích stran, poskytovatelů služeb a/nebo výrobků zmiňovaných či obsažených na stránce na emailovou adresu: webmaster@ticketpro.cz a Ticketpro může vaši stížnost prošetřit a podniknout příslušné kroky, a to dle svého výhradního uvážení.