Bývalá tiskárna Rudého práva

Na Florenci 19
Praha 1

Fotky a videa