Kostel sv. Jiljí

Husova 8
Praha 1
110 00

Velký barokní refektář vznikl na sklonku sedmnáctého století jako hlavní reprezentativní sál nejvýznamnějšího dominikánského kláštera v českých zemích. Bratří kazatelé věnovali proto mimořádnou pozornost ideové koncepci jeho umělecké výzdoby (dokončena zřejmě před rokem 1712). V okenních výklencích se nachází série osmnácti podobizen světců a blahoslavených, jejichž posláním je manifestace duchovního významu dominikánského řádu (sv. Tomáš Akvinský, sv. Vincenc Ferrerský, sv. Kateřina Sienská a další). Námětem zbývajících maleb jsou promyšleně zvolená podobenství a citáty vesměs biblického původu.

Fotky a videa

Aktuální akce

Czech Strings Chamber Ensemble and Great Organ

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

23.11.201705.01.2018

Famous Organ Toccatas

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

25.11.201706.01.2018

Vánoční melodie pro komorní smyčcový orchestr a velké varhan

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

01.12.201715.12.2017

Tradiční české a světové koledy, pastorely a vánoční melodie

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

03.12.201731.12.2017

Vánoční melodie pro soprán, Komorní smyčcový soubor a vel.varhany

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

16.12.201730.12.2017

Slavnostní Novoroční koncert

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

01.01.2018