Kostel U Salvátora

Salvátorská 1
Praha 1
110 00

KOSTEL SV. SALVÁTORA
Patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby v Praze. Jedná se o vysoce zdobnou stavbu, postavenou ve stylu vrcholného baroka. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Později zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání.

Fotky a videa