Rudolfinum

Alšovo nábřeží 12
Praha 1
110 01

RUDOLFINUM- DVOŘÁKOVA SÍŇ
Dvořákova síň patří mezi nejznámější koncertní síně na světě. Původní podoba koncertní síně, ve které se za řízení Antonína Dvořáka uskutečnil první koncert České filharmonie 1894, vydržela pouze do roku1918. V roce 1940 se začalo dle návrhu Antonína Engela a Bohumíra Kozáka s obnovou koncertní síně do původní podoby, a to včetně navrácení původní varhanní skříně a nástroje. Podobu po rekonstrukci dokončené v roce 1942 si Dvořákova síň zachovala až do dnešních dnů.

RUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇ
Rudolfinum je svým konceptem a ušlechtilostí architektury ojedinělým objektem. Novorenesanční budova Rudolfina stojí na pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno. Vítězové architektonické soutěže Josef Schulz a Josef Zítek - předložili první plány v roce 1875. Budova byla dostavěna v roce 1881. V roce 1884 byl zařízen koncertní sál a přilehlé prostory. Zahajovací koncert se konal 7.února 1885 a téhož roku započala výstavní činnost ve vedlejší budově.

Fotky a videa

Aktuální akce

Marc Cary (Spojené státy)

Rudolfinum, Praha 1

24.04.2017

Concert in Rudolfinum

Rudolfinum, Praha 1

25.04.201730.04.2017

The Prague Vivaldi Masters' Orchestra

Rudolfinum, Praha 1

28.04.201718.05.2017

World Civic Orchestra

Rudolfinum, Praha 1

11.06.2017

Turecká národní filharmonie mládeže

Rudolfinum, Praha 1

01.09.2017

Dvořákova Praha: Essener Philharmoniker

Rudolfinum, Praha 1

12.09.2017

Dvořákova Praha: Stotijn, Spyres, Martiník

Rudolfinum, Praha 1

13.09.2017

Dvořákova Praha: Ivan Klánský recitál

Rudolfinum, Praha 1

18.09.2017

Christmas Gala concert

Rudolfinum, Praha 1

25.12.2017