Diskusní fórum

1. Nemohu reagovat na příspěvky v diskusním fóru.

1] Do diskusí probíhajících ve fóru se můžete zapojit pouze v tom případě, že jste členem Ticketpro klubu.
2] Do diskusního fóra nemůže take příspívat ten, komu byla odejmuta práva z důvodu nekorektního jednání. Člen, kterému  je možnost příspívat znemožněna,  je vždy vyrozuměn emailem a zároveň je informován o délce trvání zákazu.

2. Jaká jsou pravidla diskusního fóra?

Diskuze jsou na našich stránkách moderovány. V případě, že Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření na porušení zákona, reklamu nebo se příspěvky nevztahují k tématu, tak se vystavujete riziku, že Váš text bude smazán bez předchozího upozornění. Přístup bude odepřen tomu, kdo toto opakovaně porušuje.

Každý člen diskuze je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zejména chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

Ticketpro a.s. nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků.

Účastník diskuze nesmí:

           -          propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci;

           -          vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí;

           -          propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

           -          zveřejňovat telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace ostatních osob.