Kostel sv. Jiljí

Husova 8
Praha 1
110 00

Velký barokní refektář vznikl na sklonku sedmnáctého století jako hlavní reprezentativní sál nejvýznamnějšího dominikánského kláštera v českých zemích. Bratří kazatelé věnovali proto mimořádnou pozornost ideové koncepci jeho umělecké výzdoby (dokončena zřejmě před rokem 1712). V okenních výklencích se nachází série osmnácti podobizen světců a blahoslavených, jejichž posláním je manifestace duchovního významu dominikánského řádu (sv. Tomáš Akvinský, sv. Vincenc Ferrerský, sv. Kateřina Sienská a další). Námětem zbývajících maleb jsou promyšleně zvolená podobenství a citáty vesměs biblického původu.

Fotky a videa

Aktuální akce

Unikátní varhanní koncert

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

24.06.201728.06.2017

Czech Strings Chamber Ensemble and Great Organ

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

25.06.201730.07.2017

Famous Organ Toccatas

Kostel sv. Jiljí, Praha 1

01.07.201731.07.2017